19.6.2014 o 17,00 h.(št) - MS + SS

Vystúpenie pre ARS Studio, záverečné , tancuje sa choreografia malej skupiny Vyjdi, vyjdi slniečko, Štyri kroky a Country tanec

- všetko v krojoch

- prídite na 16,15, a pripravia sa deti do krojov, začne to o 17,00 hod.