18. 8. 2011 o 17,00 h. (štvrtok) - nácvik

vo štvrtok je nácvik, lebo v nedeľu odchádzame zasa na dlhú cestu do Michaloviec.