18.12.2012 o 16,30 h.(ut) - celý súbor

18.12.2012 o 16,30 h.(ut) - celý súbor

Vystúpenie v Kultúrnom dome Kovak pre Mestské zastupiteľstvo

- príchod na 16,30 hod.,

- vystupovať sa bude cca 17,00 hod.