17.-18.5.2013 (pi-so) - sústredenie

sústredenie ľudovej hudby, veľkej, strednej skupiny (všetci nad 10 rokov a plus stredná skupina školákov)

Sústredenie začíname v piatok 17.5.2013 obedom a končíme 18.5.2013 obedom v sobotu.

poznámka: upozornite nás, ak dieťa berie lieky, príp. potrebuje iný druh stravy, príp. má alergiu

odchod: 17.5.2013                           o 8,00 hod. od budovy MO MS

príchod: 18.5.2013                           o 17,00 hod.

 

OZ prispieva sumou cca 1 000,-€ (na stravu a nocľah), na dopravu každý odovzdá p. Vargovej 5,-€

Podmienka je ešte vyrovnať neuhradené školné v súbore za celý školský rok.