18.12.2011 o 15,00 hod. (nedeľa) - celý súbor

premiéra vianočného programu "Vianoce na dedine" - celý súbor

- príchod malých detí o 14,30 hod. Budeme radi, ak nám pomôžete pri ich obliekaní.

- príchod veľkých detí o 14,00 hod.

- celý program bude natočený na DVD, preto fotenie a natáčanie pred javiskom obmedzte na najmenšiu mieru.

- počas vystúpenia nekývte deťom, lebo potom sa nesústredia na program

Lístky je možné zakúpiť už vo štvrtok a pred predstavením. Dospelí 2,- €, deti a dôchodcovia 1,- €.

Máme pekné kalendáre s fotografiami živora v súbore A3 po 3,- € a A2 po 5,- €, taktiež i magnetky po 2,50 €. Všetko dostanete v kancelárii u p. Vargovej.

    Po premiére sú prázdniny - 1.nácvik bude 10.januára 2012. Vtedy treba priniesť kroje a odovzdať ich p. Porubskej alebo p. Maťašovskej.

Po skončení programu bude malé občerstvenie pre deti, privítame akýkoľvek príspevok z Vašej strany (zákusky, keksíky a i.)

    Prosíme zaplatiť školné za rok 2011 !

 

Ď a k u j e m e .