17.12.2011 o 10,00 hod.(sobota)

Jednota Nové Zámky J.Krála ul. a Hlavné námestie

- podľa dohodnutia s vedením OD Jednota, by sme chceli vystupovať v sobotu

- všetky informácie a presný čas povieme neskôr, po vybavení akcie

Ďakujeme.