10.6.2012 o 9,00 h.(ne) - celý súbor

  1. 1.generálka.
  • začiatok pre všetkých o 9,00 hod. !
  • 1.časť 9,00 – 12,00
  • prestávka na obed 12,00 – 13,00 hod.
  • 2.časť 13,00 – 15,00 hod.
  • v prípade potreby dohodneme dodatočné časové zmeny
  • stravu a pitie si treba zabezpečiť