16.6.2012 o 19,00 h.(so) - len ľudová hudba

výročie speváckeho súboru ENTHEA

- vystupuje a vyhráva len ĽH