16. 6. 2011 o 17,00 h. (štvrtok) - nácvik

Nácvik veľkej skupiny o 17,00 hod.