16.18.8.2013

Hontianska paráda v Hrušove

- stanovanie a  2 x svadobný program