15.6.2012 o 18,00 h.(pi) - premiéra - celý súbor

PREMIÉRA nášho programu "Priniesli sme Vám radosť..."

 • lístky 2,- € dospelí, 1,- € deti a dôchodcovia – sumu použijeme na pohostenie po premiére.
 • predaj už aj v utorok 13. 6. 2012 a pred premiérou
 • malé deti prídu o 17,30 hod.
 • veľká skupina - príde na 17.00 hod.
 • kroje si pripraviť, oprať, ožehliť a zoradiť potom v šatni podľa scenára ako nasledujú konkrétne tance
 • 3. 7. 2012 o 17,00 hod. sa veľká skupina stretne pred vystúpením v Podhájskej, ktoré bude 5.7.2012
 • P O Z O R
 • 21. 7. 2012 – len ľudová hudba – popoludní Strekov !
 • po vystúpení Moreny si deti rodičia zoberú k sebe, cez prestávku, ktoré treba, prezlečú mamičky a hneď po prestávke ich pošlú do zákulisia a po vystúpení 9.čísla (Vyjdi, vyjdi slniečko) si ich znovu zoberú k sebe
 • pri vstupe ľudovej hudby (č.16) ich pošlú do zákulisia, kedy bude nasledovať spoločný záver
 • ďalší nácvik malej skupiny bude 26. 7. 2012 o 17,00 hod., lebo budeme vystupovať na novozámockom jarmoku
 • P O Z O R
 • 23. 6. 2012 (sobota) o 15,30 hod. sa stretneme v Klube dôchodcov na Podzámskej ul.
 • príďte podporiť našich dôchodcov