15.1.2013 o 17,00 h.(ut) - VS + ĽH

Program venovaný k 20.výročiu vzniku SR  a k 200.výročiu úmrtia Antona Bernoláka

- tancuje sa Mazurka, Šariš,Horehron párový - kroje podľa tancov