14.9.2012 o 8,00 h.(pi) - VS

vystúpenie na Medzinárodnej konferencii zdravotných sestier v NsP v Nových Zámkoch

- stretávka v NsP o 7,45 hod.

- tancuje sa Mazurka, Šariš, Flaškový - odtancuje sa všetko v krojoch na tanec Šariš