14.9.2012 o 17,00 h.(pi) - MS

vystúpenie len určených detí z malej skupiny od p. Kešjarovej

- vystúpenie o 17,00 hod. v budove MO MS Šurany (bývalý Dom kultúry, vedľa diskohaly)