14.6.2013 o 18,00 h.(pi) - celý súbor

Premiéra k 20.výročiu nášho súboru

INFORMÁCIE na piatok 14.6.2013

- malá skupina detí príde na 17,30 hod. a prezliekať sa budú hore na poschodí (miestnosť kde už nacvičovali, vedľa krojárne)

- stredná skupina detí príde už na 17,00 hod., aby si ešte posledný krát precvičili a prezliekať sa budú tiež hore vedľa krojárne

- veľká skupina detí pubertiakov príde na 16,00 a ešte budú makať, prezliekajú sa v šatni za javiskom

- bývalí členovia a Vrtinohy sa prezliekajú vzadu v ART stúdiu v "modrej miestnosti"

- lístky si môžete už kupovať, aby nebol potom v piatok veľký nával pri vchode

- v sále poprosíme rodičov nesadať si hneď do predných radov na stoličky, tie budú obsadené pre hostí - ďakujeme.

- po premiére bude aj voľná zábava, spev a tanec, o povolení dlhšie zostať bez rodičov, prípadne akou formou sa dostanete domov -  informujte nás.