14.5.2013 o 19,00 h.(ut) - ĽH + VS

večerné vystúpenie v reštaurácii Berek pre firmu Mercedes Benz Slovakia

 
- tancovať sa bude
Mazurka 3 páry
Východ 5 párov
Flaškový 
- kroje baby flaškový kroj a chalani verbunkový, prezliekať sa nebudete.
 

Zraz je normálne na nácvik po 17,00, precvičíte si, prezlečiete sa a po 18,00-tej sa presuneme do Berku.