14. 10. 2011 o 19,00 h. (piatok) - kapela

15. výročie založenia firmy Tupperware

- akcia bude v budove MO MS

- 1 vstup v programe a potom nálada vo vestibule