11.11.2012 o 14,00 h.(ne) - celý súbor

sústredenie celého vianočného programu

- od 14,00 - 15,30 hod. - malá skupina

- od 14,00 - 17,00 hod. - veľká skupina