10.9.2020 (št)

riadne nácvik 

nultá skupina o 16,15 h

malá skupina o 17,00 h