10.4.2013 o 17,30 h.(st) - Stanislav Révay

Absolventský koncert žiakov ZUŠ a hlavne nášho Stanislava Révaya

- koncert bude v KD Kovak