9.12.2022 (pi) o 17,30 h - generálka celý súbor

  • malá skupina - príde na 17,30
  • porieša sa aj kroje - každý si dá meno !!!!
  • po vystúpení kroj ostáva na matici
 
  • mamičky poprosíme nejaké drobné pečivo, koláčiky, môžete priniesť aj v piatok - do kancelárie
 
 
  • MS - príchod o 13,30 - prezliekajú sa v zrkadlovke
  • SS - príchod o 13,00 - prezliekajú sa v modrej
  • VS - príchod o 13,00 - prezliekajú sa v oranžovej
  • LH - príchod si určia oni (Zuzka) - prezliekajú sa u ĽH