7.9.2021 (ut) o 16,30

7.9.2021 (ut) o 16,30

1.nácvik a rozdelenie skupín, určenie kto do ktorej skupiny bude zaradený