6.11.2021 (so)

  • vystúpenie v Štúrove
  • celý súbor - SS + VS + ĽH 
  • odchod o 3,15 h
  • návrat o 17,30 h