30.4.2022 - MS + SS

Stavanie mája pred budovou Matice slovenskej