29.06.2022 (st) o 16,30 - ĽH + VS

Odhalenie fontány na námestí v Nových Zámkoch