28.10.2022 (pi) - SS + VS

prázdniny - nácvik nie je