24.06.2022 (pi) - celý súbor

  • o 17,00 hod
  • spoločná opekačka na Čerešňovej ulici
  • veci na opekanie (jedlo, palice, vodu) si zapezpečí každý sám, podľa svojej chuti, vôle a výberu
  • dobrú náladu zabezpečuje vedenie súboru.