22.12.2022 (št) o 16,30 h - SS + ĽH

vystúpenie v penzióne ASTRA - pri Bytovom družstve