19,12,2023 (ut) - ĽH + SS

Vianočné vystúpenie pre Domov dôchodcov Astra Nové Zámky

- v popoludňajších hodinách