Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor

Matičiarik Nové Zámky

    

          Detský a mládežnícky folklórny súbor Matičiarik vznikol v roku 1993. Súbor vedie PaedDr. Jana Garajová. Je nositeľom Ceny Pro Urbe a Ceny primátora Mesta Nové Zámky a pracuje pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Nových Zámkoch.

V súbore sú deti vo veku od štyroch do osemnástich rokov.

Umelecká vedúca súboru je Mgr. Miroslava Valovičová

Malú skupinu vedie Elena Kešjarová za pomoci hudobného doprovodu Františka Melišku.

Stredná skupina a veľká skupina nacvičuje pod vedením Mgr.Ľuboša Topora .

Súbor má svoju ľudovú hudbu, ktorú vedie RNDr. Peter Klimant, PhD.

          Práca s deťmi je zameraná na rozvoj detských hier, sólového a skupinového spevu, ako aj tancov z rôznych regiónov Slovenska. Súbor pravidelne vystupuje na rôznych matičných, školských, mestských akciách. Zúčastnil sa na rôznych festivaloch: Veľká Lehota, Dulovce, Heľpa, Detva, Myjava, Terchová, Kolárovo, Maňa. Reprezentoval Slovenskú republiku v zahraničí: Švédsko, Maďarsko, Česko, Srbsko, Rakúsko, Chorvátsko. Súbor vystupoval aj v STV.

          V roku 2009 sa deti prezentovali s vianočným programom na poslednom zasadnutí NR SR a v roku 2010 koledovali s vianočným programom Od Ondreja do Troch kráľov pánovi prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, ktorý spolu s manželkou ocenil a pochválil deti aj rodičov, za prezentáciu a šírenie slovenského folklóru.

Cieľom súboru je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám.

          Celoročnú prácu prezentuje dvakrát v roku vo vianočnom programe a v premiérovom programe v máji.