Vážení rodičia,

 

Reagujeme na aktuálnu pandemickú situáciu, tak promptne ako sa len dá, ale momentálne sa mení rýchlejšie ako by sme očakávali.

Preto nebudú opäť nácviky, až do odvolania. Chceme podporiť zdravie Vašich detí.

Samozrejme, nechávame na zvážení každého rodiča, či svoje dieťa opäť zapojí do procesu FS Matičiarik. Budeme to plne rešpektovať.

Naďalej však platí, že ak je dieťa choré alebo má vo svojom okolí pozitívnu anamnézu na COVID-19, dieťa nesmie nácviky absolvovať.

O akejkoľvek zmene nás, prosím, informujte.

Za pochopenie ďakujeme.

vedenie súboru

Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor

Matičiarik Nové Zámky

 
 

            V roku 2018 sme oslávili 25 rokov. V živote človeka je to ten najkrajší vek a v živote súboru tiež. Veď vyrástol na zelenej lúke. Vystriedalo sa v ňom skoro 2000 detí. Niektorí odišli, iní vydržali a zostali.

Najstaršia skupina sú takí, ktorí sú v súbore 16 - 17 rokov. 

            Repertoár tvoria piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Spočiatku sme si museli vystačiť s jedným prípadne dvoma harmonikármi.

Avšak vzťah k ľudovej piesni u niektorých zvíťazil a v roku 2009 sa sformovala ľudová hudba. Svoj podiel na jej vzniku má i Základná umelecká škola v Nových Zámkoch.

            V tanečnej skupine máme 3 oddelenia - najmenší 4 - 6 roční, v strednej skupine sú 8 - 12 roční a vo veľkej skupine 13 - 22 roční, tiež budujeme i  malú kapelu. Kolobeh života človek nezastaví.

Vystúpení máme viac než dosť, 50 - 60 ročne na rôznych mestských, matičných, školských i firemných akciách.

Festivaly -  Terchová, Detva, Myjava, Očová, Heľpa, Dulovce, Veľká Lehota a iné, 3-krát v RTVS "V slovenskom Betleheme, 2-krát  v Národnej rade SR, 2-krát v prezidentskom paláci.

Zahraničie - Maďarsko, Česko (viackrát), Rakúsko, Švédsko, Srbsko a Čierna Hora, Chorvátsko, Rumunsko, Rusko - Petrohrad.

            Zvlášť nás teší, že pre folklór sme získali i rodičov našich detí, naši mladí členovia zorganizovali už 2 folklórne plesy.

Pravidelné nácviky mávame v utorok, štvrtok a v piatok.

Najmenšie skupiny vedie Elenka Kešjarová s hudobným doprovodom Ferka Melišku. Choreografie tancov strednej veľkej skupiny pripravuje Mgr. Ľuboš Topor, býbalý člen súboru Ponitran. Ľudová hudba pracuje pod vedením RNDr. Peter Klimant, PhD. a primáška je Zuzana Klimantová, DIS art.

Malú ľudovú hudbu striedavo vedie Zuzana Klimantová DIS art. a Bc. Miriam Hamranová.

Organizačná vedúca súboru je Alexandra Stanková

Umelecká vedúca je Mgr. Miroslava Valovičová

O kroje sa nám stará Alenka Porubská 

vo všetkom nám radí a pomáha naša teta PaedDr. Jana Garajová

 

Cieľom súboru je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám.

          Celoročnú prácu prezentuje dvakrát v roku vo vianočnom programe a v premiérovom programe v júni.