Novozámocký mládežnícky a detský folklórny súbor

Matičiarik Nové Zámky

 
 

            V roku 2018 sme oslávili 25 rokov. V živote človeka je to ten najkrajší vek a v živote súboru tiež. Veď vyrástol na zelenej lúke. Vystriedalo sa v ňom skoro 2000 detí. Niektorí odišli, iní vydržali a zostali.

Najstaršia skupina sú takí, ktorí sú v súbore 16 - 17 rokov. 

            Repertoár tvoria piesne a tance z rôznych regiónov Slovenska. Spočiatku sme si museli vystačiť s jedným prípadne dvoma harmonikármi.

Avšak vzťah k ľudovej piesni u niektorých zvíťazil a v roku 2009 sa sformovala ľudová hudba. Svoj podiel na jej vzniku má i Základná umelecká škola v Nových Zámkoch.

            V tanečnej skupine máme 3 oddelenia - najmenší 4 - 6 roční, v strednej skupine sú 8 - 12 roční a vo veľkej skupine 13 - 22 roční, tiež budujeme i  malú kapelu. Kolobeh života človek nezastaví.

Vystúpení máme viac než dosť, 50 - 60 ročne na rôznych mestských, matičných, školských i firemných akciách.

Festivaly -  Terchová, Detva, Myjava, Očová, Heľpa, Dulovce, Veľká Lehota a iné, 3-krát v RTVS "V slovenskom Betleheme, 2-krát  v Národnej rade SR, 2-krát v prezidentskom paláci.

Zahraničie - Maďarsko, Česko (viackrát), Rakúsko, Švédsko, Srbsko a Čierna Hora, Chorvátsko, Rumunsko, Rusko - Petrohrad.

            Zvlášť nás teší, že pre folklór sme získali i rodičov našich detí, naši mladí členovia zorganizovali už 2 folklórne plesy.

Pravidelné nácviky mávame v utorok, štvrtok a v piatok.

Najmenšie skupiny vedie Elenka Kešjarová s hudobným doprovodom Ferka Melišku. Choreografie tancov strednej veľkej skupiny pripravuje Mgr. Ľuboš Topor, býbalý člen súboru Ponitran. Ľudová hudba pracuje pod vedením RNDr. Peter Klimant, PhD. a primáška je Zuzana Klimantová, DIS art.

Malú ľudovú hudbu striedavo vedie Zuzana Klimantová DIS art. a Bc. Miriam Hamranová.

Organizačná vedúca súboru je Alexandra Stanková

Umelecká vedúca je Mgr. Miroslava Valovičová

O kroje sa nám stará Alenka Porubská 

vo všetkom nám radí a pomáha naša teta PaedDr. Jana Garajová

 

Cieľom súboru je rozširovať krásu slovenského ľudového folklóru a v deťoch vytvárať vzťah k ľudovým tradíciám.

          Celoročnú prácu prezentuje dvakrát v roku vo vianočnom programe a v premiérovom programe v júni.