7.9.2019 (so)

2.ročník Deň kroja v Banskej Bystrici