16.12.2018 (ne) o 15,00 h - vianočná premiéra

Vianočná premiéra celého súboru

  • príchod malých detí Elenkiných na 14,30 h
  • prezliekať sa budú na 1.poschodí v modrej miestnosti na ľavo vzadu 
  • po vystúpení kroje zaveste s menovkou na vešiak, neberú sa domov !!!!!
  • Stredná skupina, príchod o 14,00 h a prezliekať sa bude v klubovni (kde je klavír)
  • tak isto, kroje pekne zavesené na vešiaku s menom !!!!!
  • Veľká skupina , príchod o 13,00 h a prezlieka sa v šatni za javiskom,
  • kroje na vešiak s menom a pekne zavesené !!!!
 
radi privítame od rodičov upečené nejaké dobroty pre vaše deti, po vystúpení

 

  • predaj lístkov na starosti pani Klimantová