18.06.2022(so) - celý súbor

generálka + premiéra celého súboru

- bližšie info neskôr